Terug naar hoofdpagina - Retour à la page principale - Back to homepage

 DERDE  WERELD  BEWEGINGEN  IN  VLAANDEREN 

 TIERS MONDE - THIRTH WORLD

om een nieuwe link (of een defecte link) te melden via e-mail.

11.11.11

Alterfin

AVIMO vzw Audiovisuele Missie- en Ontwikkelingswerking

Broederlijk Delen - Carême de partage

Caritas Catholica Vlaanderen

Caritas Internationaal België

CBM  Christelijke Blindenmissie - Mission Chrétienne pour Aveugles - Christian Blind Mission

C.D.I.-Bwamanda-België vzw C.D.I. beoogt op de eerste plaats een kwalitatieve en kwantitatieve voeding te verzekeren aan alle inwoners van het Noordwesten van de Evenaarsprovincie (Dem.Rep.Congo).

Cocosnet Info over het Zuiden en de Internationale Samenwerking - Infos sur le Sud et la Coopération Internationale

Damiaanactie  Fondation Damien 

De Wereld Morgen

DMOS-Comide Belgische Noord-Zuid Solidariteit van de Salesiaanse Familie - Solidarité belge Nord-Sud de la famille salésienne

Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking

Kerk in Nood - Oostpriesterhulp  België - Belgique - Belgium

Kerk in Nood - Oostpriesterhulp  Internationaal - International

Kerk in Nood - Oostpriesterhulp  Nederland - Pays Bas - The Netherlands

Memisa

Missiebond Lendelede

Missie over Grenzen Internationale, interkerkelijke organisatie voor hulp aan arme mensen in Oost-Europa  - Organisation chrétienne internationale pour l'aide aux Européens de l'Est qui vivent dans la pauvreté

Missio

Missionarissen van Afrika (Witte Paters & Witte Zusters)

Missionarissen van Scheut - C.I.C.M. - Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria

Missionarissen van het Heilig Hart - MSC

Vredeseilanden - Iles de Paix

Œuvres Maman Marguerite - Salesiaanse Don Bosco v.z.w. die zich ontfermt over straatkinderen in D.R.Congo -  A.S.B.L. des salésiens de Don Bosco qui se préoccupe des "enfants de la rue" en Rép. Dém. du Congo - Non-profit-making organization of the Don Bosco salesians that takes pity on streetchildren in the D.R. of Congo

Oxfam Wereldwinkels - Magasins du Monde

Oxfam-Wereldwinkel - 1501 Halle (Buizingen)

Schone Kleren Campagne  - Campagne Vêtements Propres - Clean Clothes Campaign

Vrienden van Galilea

Wereldsolidariteit - Solidarité Mondiale - World Solidarity

Wereldwijd

Werk voor het Oosten stelt zich tot doel hulp te bieden aan de christelijke gemeenschappen in het Nabije en het Midden-Oosten - A pour but l'aide aux communautés chrétiennes du Proche et Moyen-Orient - Help for the christian communities in the Near and Middle East

Zona Costa

    

©  Advent - Avent 2000    VPW Gewest Halle v.z.w.   Please send your questions or comments by e-mail