Terug naar hoofdpagina - Retour à la page principale - Back to homepage

 VIERDE  WERELD  BEWEGINGEN  IN  VLAANDEREN 

 QUART MONDE - FOURTH WORLD

om een nieuwe link (of een defecte link) te melden via e-mail.

ATD - Vierde Wereldbeweging

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen v.z.w. Personnes avec enfants et sans ressources

Buurthuis OMMEKAAR - Halle (Buizingen)

Centrum voor gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding  - Centre pour l'égalité des chances et lutte contre le racisme

Gastvrij - Hasselt

Huize Triest - Gent

Jakoboe - Oostende  Onthaalgroep met en voor vluchtelingen - Centre d'accueil pour et avec des réfugiés

O.C.I.V.  Overlegcentrum voor integratie van vluchtelingen - Centre d'intégration des réfugiés

Poverello - Brussel welzijnswerking in Brussel - centre d'accueil à Bruxelles

Recht-Op Derde hefboom in het pastoraal plan van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Sint-Vincentius Virga Jesse Groot-Runkst

Stichting Gave  Helpt kerken bij hun werk onder vluchtelingen - Aide les Eglises dans leur travail en faveur des réfugiés

Teledienst - Ninove Welzijnswerking in de gemeente Ninove - Centre d'accueil à Ninove

Vierde Wereldwerkgroep

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen - Aalst

Vriendschap - Hasselt

Welzijnsnet

Welzijnszorg

Werking Wereld-Delen Welzijnswerking in de gemeente Ranst - Centre d'accueil à Ranst

    

©  Advent - Avent 2000    VPW Gewest Halle v.z.w.   Please send your questions or comments by e-mail