Terug naar hoofdpagina - Retour à la page principale - Back to homepage

 KLOOSTERS & GEMEENSCHAPPEN  IN VLAANDEREN 

ORDRES & COMMUNAUTÉS  - CLOISTERS  MONASTERIES  CONVENTS

om een nieuwe link (of een defecte link) te melden via e-mail.

Arme Claren - Zusters Clarissen - Soeurs Clarisses

Assumptionisten

Augustijnen

Benedictijnen

Benedictijnen in de Lage Landen

Benedictijnen - Abdij Keizersberg te Leuven

Benedictijnen - Abdij Sint-Pieters & Sint-Paulus te Dendermonde

Benedictijnen - Abdij Sint Andries te Brugge

Broeders van de Christelijke Scholen - Frères des Ecoles Chrétiennes

Broeders van Liefde - Gent

Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Congrégation des Frères de Notre-Dame-de-Lourdes - Congregation of our Lady of Lourdes

Broeders van Sint-Jan - Communauté de Saint-Jean

Byzantijnse Kapel - Drongen - Katholieke gemeenschap met Byzantijnse ritus

Convent van Betlehem Diocesane congregatie van vrouwelijke apostolische religieuzen in de provincie Antwerpen - Congrégation diocésaine de religieuses apostoliques dans la province d'Anvers

Dominicanen

Don Bosco Gemeenschap - Kessel Lo

Gemeenschap "Chemin Neuf"  Centrum voor spirituele vorming / beweging uit de Charismatische Vernieuwing

Gemeenschap Emmanuel Katholieke gemeenschap bestaande uit gezinnen, alleenstaanden, priesters, toegewijde broeders en zusters, die langs de weg van de aanbidding, compassie en evangelisatie hun christenzijn op een radicale wijze willen beleven.

Gemeenschap Goede Herder

Gemeenschap Moeder van Vrede

Gemeenschap Saint-Jean-le-Précurseur (Brussel) franstalige katholieke gemeenschap met byzantijnse ritus - communauté chrétienne catholique, célébrant en rite byzantin et en langue française

Godsvriendenhuis Een fraterniteit van personen en gezinnen samen geroepen tot vriendschap met de Heer en evangelische solidariteit in het hart van de kerk verbonden met de Gasthuiszusters-Augustinessen van Leuven - Une communauté fraternelle avec le Seigneur d'individus et de familles, et solidarité évangélique au coeur de l'église des Soeurs Augustines de Leuven.

Jezuïeten

Jezuïeten - 'Oude Abdij' Drongen Bezinningscentrum - Centre de retraite

Kapucijnen

Kapucinessen

Karmelieten

Karmelieten - Berchem

Karmel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost - Vilvoorde

Karmel - Sint-Niklaas

Minderbroeders Konventuelen

Minderbroeders Franciscanen te Vaalbeek (Oud-Heverlee)

Minderbroeders Franciscanen te Sint-Truiden ( Museum van de ... )

Missionarissen van Afrika (Witte Paters & Witte Zusters)

Missionarissen van Scheut - C.I.C.M. - Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria

Missionarissen van het Heilig Hart - MSC

Monasterium Mariakluizen Kleine apostolische oud-katholieke kerk van België (Oud Stevenisten)

Monfortanen - Montfortaans Mariaal Centrum  te Leuven

Norbertijnen - Averbode

Norbertijnen - Grimbergen

Norbertijnen - Parkabdij - Abdij 't Park

Norbertijnen - Postel

Norbertijnen - Tongerlo

Ordo Fratrum Minorum Minderbroeders - Kapucijnen - Conventuëlen / Frères Mineurs - Capucins - Conventuels

Oekraïens Katholieke Kerk in België - L’Église Catholique Ukrainienne en Belgique

Salesianen van Don Bosco

Sant'Egidio-gemeenschap (in het Nederlands ook bekend als Sint-Egidiusgemeenschap) is in Rome ontstaan in 1968,

in de nadagen van het Tweede Vaticaans Concilie - La Communauté de Sant'Egidio naît à Rome en 1968, au lendemain du Concile Vatican II - The Community of Sant'Egidio began in Rome in 1968, in the period following the Second Vatican Council.

Sint-Michielsbeweging is een missionaire beweging van jongeren, kinderen en volwassenen die in Jezus' Geest probeert gemeenschap en beweging-van-leven te zijn, ten dienste van heel de Kerk en de wereld. 

Trappisten & Trappistinnen

Trappisten cisterciënzers - Achelse Kluis

Trappisten cisterciënzers- Abdij van Westmalle

Trappisten cisterciënzers- Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

Unie van de Religieuzen van Vlaanderen - Union des Religieux de la Flandre - Union of the Religious of the Flanders

Zustergemeenschap Galilea (Hasselt)  is een kleine gemeenschap van de congregatie van de zusters Kindsheid Jesu. Deze gemeenschap wil gestalte geven aan het religieuze leven op een eigentijdse wijze en temidden van de mensen.

Zusters Annuntiaten van Heverlee - Soeurs Annonciades d'Heverlee - The apostolic Annunciades

Zusters van het Convent van Betlehem

Zusters van Don Bosco
Zusters van Liefde

Zusters van Liefde van O.-L.-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid

Zusters van Liefde van J.M. Noordprovincie

Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (hoofdklooster Zonnebeke)

    

©  Advent - Avent 2000    VPW Gewest Halle v.z.w.  Please send your questions or comments by e-mail