Terug naar hoofdpagina - Retour à la page principale - Back to homepage

 GEZONDHEIDSZORG  IN  VLAANDEREN 

 SOINS DE SANTÉ EN FLANDRE - HEALTHCARE IN FLANDERS

om een nieuwe link (of een defecte link) te melden via e-mail.

Caritas Gemeenschapsdienst vzw - Vrijwilligerswerk bij zieken, ouderen of personen met een handicap - Volontariat auprès des malades, des personnes âgées ou handicapées.

Christelijke Mutualiteit  - Mutualité chrétienne

Antwerpen - Groep Gasthuiszusters  (AZ Sint-Augustinus - Wilrijk, Sint-Vincentiusziekenhuis - Antwerpen en AZ Sint-Jozef - Mortsel...)

Antwerpen - Monica (Eeuwfeestkliniek - Antwerpen, O.L.V. Middelares - Deurne...)

Antwerpen - Sint-Vincentiusziekenhuis

Berlegem - Instituut Mariaheem

Boechout - Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen

Brugge - Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan

Brussel - Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan

Emmanuël v.z.w. voor families met gehandicapt kind - Pour familles avec un enfant handicapé

Familiehulp  De algemene doelstelling van Familiehulp is het verlenen van thuiszorg op vlak van persoonsverzorging, huishouding en psychosociale bijstand in noodsituaties met ondersteuning van het thuis-, familiaal en sociaal netwerk - Les tâches de Familiehulp sont les soins aux personnes, les travaux ménagers à domicile, les secours psychosociaux dans des situations d'urgence, avec le soutien du réseau familial et social.

Federatie Palliatieve Zorg - Fédération des Soins Palliatifs

Genk - Ziekenhuis Oost-Limburg (André Dumont - Genk, St-Barbara - Lanaken, St-Jan - Genk, Heiderust - Genk...)

Gent - Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas

Gent - Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain

Gent - Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo

Gent - VZW Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort

Halle - Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria

Hasselt - Virga Jesseziekenhuis

Kortrijk - Algemeen Ziekenhuis Groeninge

't Kruispunt v.z.w. Organisatie die vrijetijdstrajectbegeleiding verzorgt voor mensen met een handicap of beperking - Organisation qui assure un accompagnement dans leurs trajets de vacances aux personnes handicapées ou à capacité motrice limitée

Leuven - Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart

Leuven - Universitair Ziekenhuis

Lovendegem - DVC Bernadette

K.V.G.  Katholieke Vereniging Gehandicapten - Association catholique d' handicapés

Melle - Psychiatrisch Centrum Caritas

Menen - H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw

N.V.K.V.V. dé beroepsvereniging voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in Vlaanderen

Palliatieve zorg - Soins palliatifs

Poperinge - Jan Yperman (Palliatieve Eenheid op de Campus Maria Ziekenhuis Poperinge)

Roeselare - H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw

Sint-Truiden - Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria

Tienen - Algemeen Ziekenhuis Heilig Hart

Trefpunt Zelfhulp Een zelfhulpgroep wordt verondersteld een praatgroep te zijn, een plaats waar je met mensen in dezelfde situatie over je probleem kan praten - Centre de rencontre de personnes qui partagent un même problème.

Verbond der Verzorgingsinstellingen v.z.w. Christelijke verplegingsinstellingen - Institutions chrétiennes de soins médicaux.

VVI-leden: Sector bejaardenzorg Soins aux personnes âgées.

VVI-leden: Algemene ziekenhuizen Cliniques et hôpitaux

VVI-leden: Geestelijke gezondheidszorg Soins psychiatriques

Wetteren - MPI Sint-Lodewijk

Ziekenzorg - Soins aux malades

Zottegem - Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franiscus

    

©  Advent - Avent 2000    VPW Gewest Halle v.z.w.   Please send your questions or comments by e-mail