Archief - Geschiedenis

EEN LANGE GESCHIEDENIS


Verjaren.

Verjaren al jaren.

Verjaren al jaren met kunst.

Een kunst van verjaren

                                                                                               Mogen we nog jaren verjaren.                                                Jean-Paul Vermassen


Tussen 1950 en vandaag vonden er heel

wat ingrijpende gebeurtenissen

plaats in onze parochie.


Een opsomming van enkele feiten... ( in docx )


Tussen 2011 en 2013 vierden we feest:

2011: 60 jaar kerk.

2012: Alle bewegingen.

2013: 50 jaar Don Bosco-parochie.


Het archief van de Don-Boscokleuterschool - Hoogveld 1 -(1651 - 2000) is in te kijken in het Don-Boscoparochiearchief.


Contact: Els 02/356 77 71


In het archief van onze parochie zijn heel wat interessante documenten bewaard gebleven.

Deze werden netjes gearchiveerd door Fred Fierens en Erik Meeussen.

Dit archief is op aanvraag in te kijken bij:


Els: 02/356 77 71

Schematische voorstelling


Wil je graag ons fotomateriaal bekijken in de galerij?

Kan helaas niet meer via deze website.Het ontstaan van de parochie Buizingen.

Bij het begin van een nieuw millennium willen we toch even in vogelvlucht stilstaan en terugblikken op 2000 jaar christendom hier ter plekke. Alhoewel... dit voor onze streken onmogelijk is. Want ongeveer de helft van die tijd, nl. 1000 jaar was hier haast nog geen barbaar gekerstend. Pas in het tweede millennium is er sprake van Buizingen en Lot. Meer zelfs. Er is ook sprake van de parochie Eizingen...

Meer lezen...


Het orgel van de Don Boscokerk te buizingen

en de intonering van spleet-labiumfluiten.


Geluidsfragment


Meer lezen


Het Vanpeteghem-orgel in de Sint-Vincentiuskerk


Op zaterdag 23 maart 2019 wordt het orgel in gebruik genomen met een inspelingsconcert door Wouter Dekoninck en het koor Vox Veroni onder leiding van Anja Dierickx.


Meer lezen


Meer foto's