Actueel

Parochienieuws

Een realisatie van Lavaqua


Het leven is cyclisch. Op al die momenten is het aangenaam omeen houvast te hebben, een plek waar je kan vieren, rouwen, groeien, van binnennaar buiten en van buiten naar binnen. Lavaqua wil zo een plek zijn doorceremonies, rituelen en vieringen aan te bieden in de natuur. Een plek waar jeterecht kan op betekenisvolle momenten en een plek waar je ook lichter kanweggaan, dan dat je bent gekomen.

We maakten een spiraal met natuurlijke materialen als teken van dankbaarheid voor de lavaqua- plek. je kan hieronder de foto's bekijken.

Toekomst werking Don Bosco Buizingen


De Bisschoppelijke Raad heeft uiteindelijk beslist om Don Bosco Buizingen niet langer als parochie te erkennen en te laten bestaan binnen de pastorale zone Halle. Dit besluit werd ons na maandenlange onderhandelingen met het trajectgroepje meegedeeld op de vergadering van dinsdagavond (19 maart 2024). Sommigen hadden dat zien aankomen, ook al had iedereen toch nog gehoopt dat er in het bisdom ruimte zou zijn voor het voorstel om als een vorm van ‘labokerk’ binnen het synodale proces van vernieuwing te blijven bestaan. Het water tussen beide partijen bleek echter te diep en onze visie op het vieren en voorgaan van de sacramenten een brug te ver. We zouden wél een zelfstandige geloofsgemeenschap kunnen blijven maar de uitwerking van het financiële en juridische luik zal nog de nodige tijd en overleg vragen. Er zal een groepje van Don Bosco worden gevormd om dat traject te doorlopen met iemand van het vicariaat. Wie zich aangesproken voelt en eventueel enige kennis van zaken heeft, laat maar weten…

Samana ‘samen beleven’

Samana ‘samen beleven’ is een kern die is opgericht in 2024. De nieuwe kern richt zich voornamelijk op het aanbieden van activiteiten, en zet in op beleving en beweging. Ook als je gezondheid niet mee zit, kan je nieuwe ervaringen opdoen!


We richten ons momenteel op het aanbieden van sessies ‘Dansen als medicijn’. Nadia Denayer staat als therapeutisch danscoach in voor deze sessies. Je kan de sessies tweewekelijks op woensdagvoormiddag tussen 10u – 11u leren kennen. Klik hier voor meer info over de danssessies.


Wil je op de hoogte blijven?


Ben je benieuwd om ons beter te leren kennen? Contacteer ons gerust! We zoeken deelnemers én vrijwilligers die de werking mee willen ondersteunen! Contacteer hiervoor Nadia Denayer – 0472/46.75.44 – nadia@rzijn.be of Leni Reyniers - 0475/82.71.34 – leni.reyniers@samana.be


Wil je graag een bezoekvrijwilliger, contacteer dan Josée Vervondel: 02/377.70.04


Van harte welkom! 

Gaza heeft uw steun nodig!


Broederlijk delen roept op om haar partner TDP (Theatre Day Productions) in Gaza te steunen.  TDP is een theatergezelschap dat zich noodgedwongen heeft gespecialiseerd in traumaverwerking bij kinderen.


Wil u meer weten over TDP, over de humanitaire catastrofe in Gaza en over wat Broederlijk Delen wil doen?


Wil u steunen?


Klik dan op de foto hiernaast en ga naar de website

Rik Devillé te gast in Winteruur


Op 8 januari was Rik Devillé te gast bij Wim Helsen in Winteruur.  Hij praatte daar honderduit over zijn werk, en vermeldde in één adem ook zijn trots toen "zijn" parochianen eind mei vorig jaar in Halle op de kiosk het lied Barayé zongen.


Winteruur is een kort praatprogramma, laat op de avond op Canvas.  Het gesprek vertrekt er van een tekstfragment of gedicht, gekozen door de gast.  De gast leest het voor bij het begin van het gesprek, geeft daarover wat context en het programma eindigt met de gast die de gekozen tekst opnieuw leest.


Het lied "Barayé" werd geschreven naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini.  Deze jonge Iraanse stierf na mishandeling door de religieuze politie omdat zij haar hoofddoek verkeerd zou hebben gedragen, een vreselijk voorbeeld van wat er kan gebeuren als macht het geloof misbruikt om eigen standpunten en een eigen, discriminerende ideologie op te leggen aan de gelovigen.


Via de links hieronder kan u het filmpje van het optreden en de aflevering van Winteruur op vrt max bekijken


Sveerplekje heeft z'n eigen stekje!

Sveerplekje heeft vanaf vandaag z'n eigen pagina op deze website!

Je vindt Sveerplekje onder het tabje Dienst aan de Wereld

11.11.11-actie van start


Traditioneel is november ook de maand van 11.11.11 en de slogan dit jaar is "Strength in numbers".  De organisatie wil hiermee benadrukken dat impact, indruk, druk, alleen kan als er veel mensen deelnemen.  En dat is noodzakelijk, willen we het manifest, uitbuiting uit de wereld helpen, kunnen realiseren.  Maar evengoed dat elk(e) 1 telt, ieder 1 heeft belang en draagt zijn steentje bij.


En dat is ook de betekenis van het nieuwe logo: voor elke "trekker", waar de drie oranje 1-tjes voor staan, zijn er ook mensen die steunen, financieel, materieel of moreel.  En dat zijn de minder zichtbare, minder opvallende witte 1-tjes die samen toch 11.11.11 vormen

Sfeerbeelden van de Allerheiligenviering


Tijdens de Allerheiligenviering van woensdag 1 november werden alle overledenen van het afgelopen jaar op passende wijze herdacht.  Freddy ging deze viering op de hem eigen, zeer professionele en waardige viering voor en Jan maakte er een geluidsopname met sfeerbeelden van, die u via de link hieronder kan (her)bekijken.

Interview op Radio Victoria


Op 29 oktober gaven Els, Nathalie en Nadia ook een interview op Radio Victoria over de parochie Don Bosco Buizingen, 14 jaar na het pensioen van Rik.  Ze hebben het ook over Rzijn vanuit de visie van hoe een kerk ook maatschappelijk relevant kan zijn buiten de zondagsmis

Deze ruimte bevat alle verandering die de synode van 2023 binnen de Katholieke Kerk teweeg zal brengen

Bisschoppensynode 2023


En eveneens op 29 oktober werd de slottekst van de bisschoppensynode van 2023 goedgekeurd.  Via de knoppen hieronder vind je enkele links naar meer informatie, waarbij de toon natuurlijk heel sterk bepaald wordt door wie de boodschap brengt: de podcast en het verslag van onze vertegenwoordigers (mgr. Vanhoutte en mgr. De Kesel) zijn zeer positief terwijl meer objectieve stemmen zoals Ruben Mooijman in De Standaard veel minder jubelend zijn.


Feit is dat er eigenlijk niets verandert en dat deze synode in realiteit niets heeft betekend.  Ja, er is over heel veel onderwerpen gepraat, en blijkbaar beschouwen velen dat alleen al als een vooruitgang.  En dat klopt ook, want zelfs tegen het praten over onderwerpen als een grotere rol van vrouwen of gehuwde mannen in de werkelijk belangrijke taken binnen de religie is er al behoorlijk wat weerstand.  Maar dat betekent alleen dat de grote lobby's binnen de kerk nog veel conservatiever zijn dan werd gevreesd, niet dat de Kerk nu plots progressief is geworden.  Zeker niet dat er beslissingen genomen zijn die zelfs maar een kleine stap vooruit betekenen, neen, zelfs dat er over  afzienbare tijd beslissingen over kleine stapjes zullen worden genomen, is al te optimistisch.


En wij hopen op echte verandering?  Toch niet na deze synode...

Interview Rik Devillé


Stadsradio Halle heeft een nieuw concept, waarbij Geert Maeckelbergh elke vrijdag tussen 17u en 19u een audioportret maakt van een interessante persoon.  Een beetje speciaal is wel dat Geert blind is, maar dat belet hem niet om volop zijn dromen te beleven.  Dus toen hij over zijn idee vertelde tegen André Seghers, zag die dat meteen zitten en gaf hem een mooi moment voor zijn uitzendingen.


Het programma start vanaf vrijdag 1 september op Stadsradio Halle (105,6 FM of via het internet).  Maar deze week werd al proefgedraaid met een interview met Rik Devillé over het historische jaar 1963.  Rik vertelt hier vooral zijn verhaal, maar onvermijdelijk komt ook de parochie Don Bosco aan bod.

Rik Devillé te gast bij Friedl Lesage (Touché)


Op zondag 22 oktober was Rik Devillé te gast bij Friedl Lesage in het Radio 1-programma Touché.  Hij sprak daar onder meer over de verschillende vormen van misbruik binnen de Kerk, maar waarschuwde ook voor het toenemende fundamentalisme.  Dit ontstaat doordat andersdenkenden, die vroeger een tegengewicht vormden, nu gewoon de Kerk verlaten waardoor uiteindelijk nog alleen de zeer strikte, bijna fanatieke rechtlijnigen overblijven - en ook in België zijn er reeds verschillende groeperingen actief die eigenlijk als sekten bestempeld kunnen worden.

Start werkzaamheden belevingstuin


Op 23 oktober starten de werkzaamheden aan de belevingstuin, de volledige heraanleg van de omgeving van de Don Bosco-kerk en de lokalen van Zennedal.


Doelstellingen zijn vooral het verduurzamen van de omgeving, verhogen van biodiversiteit en verbeteren van de natuurbeleving maar ook het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de site.


Voordelen zijn dat het beheer minder tijdrovend wordt, de ecologische meerwaarde en de leuke buurtplek

om meer te weten te komen over hoe de omgeving er in de toekomst gaat uitzien.

Het Groeizegenjaar is gestart


Samen op weg en ontdekken waar we zelf voor staan.

Onze waarden durven uitspreken en ook luisteren naar de verhalen van Jezus,

ons onderdompelen in het thema "Helemaal Jij Samen Wij".

Tijdens onze eerste bijeenkomst kwam Hilde Lemey langs

ze vertelde over haar reizen, ze liet ons een stukje wereld zien

door de verhalenvan verschillende hoofddeksels. En liet ons ontdekken

dat iedereen een plek verdient op onze aarde.

Zondag vierden we de kruisoplegging en we kozen om de omhaling te houden

voor een project uit Senegal, Les Cajoutiers.

Wil je graag wat meer informatie dan kan je eens kijken op hun website


https://www.lzg.be/les-cajoutiers


Vele groeten De jongeren van het groeizegenjaar, Els, Els en Anita

Geraakt


Ook wij zijn geraakt door de documentaire reeks “Godvergeten”.

Het kunstwerk van Ingrid Rosschaert doet ons stilstaan bij zoveel verdriet en pijn.  Het doopkleed is van onzacht glas. Het kind afwezig, maar evenzeer breekbaar en eenzaam. Breekbaar in de greep van haast onvergeeflijke daden. Eenzaam te midden van de even onvergeeflijke stilte die vaak volgde. Esse est percipi, kunstwerk voor en aandenken aan alle slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. Het kunstwerk kreeg een plek in Brugge.

Godvergeten


Vierdelige documentairereeks over het misbruik in de Kerk, 10 jaar na Operatie Kelk


Toen het misbruikschandaal op 24 juni 2010 in alle hevigheid losbarstte, keek de wereld ernaar met grote verwondering. Ongeziene beelden van huiszoekingen in het Aartsbisschoppelijk Paleis gingen de wereld rond: een razzia die tabula rasa zou maken met het misbruik en doodzwijgen van misbruik binnen de kerk in België. Wat volgde nadien? Stilte. Op een vreemde manier lijkt Operatie Kelk intussen vergeten. Na een ellenlange procedureslag belandden de dossiers in een kast ergens in Brussel. Duizenden slachtoffers en hun trieste verhalen zitten nog steeds verborgen achter die getuigenissen op papier. Enkelen van hen vertellen nu hun verhaal, na jaren van zwijgen.


Nog terug te bekijken via vrt max

Feestweekend 60 jaar Parochie


Het is voorbij, het prachtige feestweekend voor ons 60-jarig bestaan!  Een fotosessie waarbij alle groepen en personen met Els op de foto konden (om haar in de picture te zetten voor haar 20 jaar activiteit), een heerlijke en overdadige Barbecue met 160 deelnemers en een prachtige viering, voorbereid en voorgegaan door de Ploeg, met meer dan 180 parochianen... Dit was een geslaagd evenement!


En als het aan ons, onze parochianen en onze medewerkers ligt, doen we er vlotjes nog eens 60 jaar bij...


Foto's en meer tekst volgen ongetwijfeld

Reportage: Els vertelt over onze parochie


Student video aan de LUCA School of Arts, campus C-Mine Jente Lesschaeve maakt een prachtige videoreportage over onze parochie.  Hiertoe volgde hij een tijdje Els Paridaens in alles wat ze deed.  Zijn  documentaire focust enerzijds op de weg die onze parochie heeft afgelegd zonder priester om te komen waar we nu staan - maar ook op de moeilijkheden die we laatste tijd ondervinden in de samenwerking met de kerkelijke hiërarchie.  "We kiezen met deze gemeenschap ervoor om eucharistie te blijven vieren, te blijven doorgaan, samen met alle voorgangers, zonder priester.  Niet om tegendraads te zijn maar omdat we geloven in deze manier van geloof beleven en kerk dichter bij de maatschappij te brengen. We geloven dat wij elk op onze eigen manier een band maken met God en het Goddelijke voelen in onszelf." zo klinkt het in de reportage.

Midzomer was een pracht-weekend


Naar jaarlijkse gewoonte vierden we ook dit jaar opnieuw: midzomer. Met een prachtige opkomst genoten we van het optreden van Suma Khantaty olv Dick Vandaele. Nadien maakten we tijd om opnieuw met elkaar te verbinden en nieuwe mensen te ontmoeten én proefden we van een heerlijke BBQ. De nacht brachten de meesten zoals gewoonlijk in tenten door: zo ervaarden we het gevoel dat onze jongeren hier op kamp mogen beleven. We sloten het weekend af met een beklijvende zondagsviering die buiten doorging op de weide. We verwelkomen Nathalie Debaes als nieuwe voorganger én herbevestigde de gemeenschap voorgangers die al jaren met hart en ziel vieringen voorgaan opnieuw in hun engagement: een warm moment, gedragen door de gemeenschap. Een videofragment van dit moment vind je HIER. 


De ploeg liet een liedje schrijven om alle vrijwilligers binnen Zennedal en DonBosco-parochie te bedanken! Herbeluister het HIER.  


 Prachtig & Krachtig!


“Het gaf werkelijk tonnen energie om te voelen hoe iedereen zichzelf voor de volle 100% smeet om de boodschap over te brengen. "Ik ken een geweldige vrouw" en dat zullen ze in Halle geweten hebben. Ik ken er intussen veel meer: een héle parochie vol! Ik ben zo trots op iedereen die hier deel van uitmaakte, zo'n actie bedacht heeft en op poten gezet heeft: gewoonweg schitterend. Bedankt aan Jente Lesschaeve om dit moment zo mooi in beeld te brengen.”Jolien Horré

- Zingevingswerker Zennedal

Baraye actie was groot succes!


Op maandag 29 mei trok een grote groep parochianen 's middags naar de grote markt van Halle om er in de vorm van een "flashmob", een (min of meer) onverwachte, ongeplande actie, het lied "Baraye" te zingen.


Ze deden dit om de vrouwenmaand mei af te sluiten met een niet te missen signaal: wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn, kan zijn, dragen en doen wat men wil.  De groep slaagde erin om ook heel wat mensen op de markt te doen meezingen en daarom kan de actie zeker een succes worden genoemd.


Op facebook circuleren heel wat filmpjes van deze actie - dus volg onze parochie om dit allemaal te bekijken en te kunnen volgen!

DAAR MOET JE LEV VOOR HEBBEN

 

Er is weer eens een kogel door de Don Boscokerk gegaan. En het was niet toevallig op Pinksteren. Net zoals de buitenstaanders op die eerste Pinksterdag dachten dat de apostelen iets te diep in het glas hadden gekeken, zo werd ook de Pinksterviering redelijk high. Niet toevallig waren het ook weer de jongeren die ons op sleeptouw namen. Het werd een prachtige, krachtige viering.

En het is ontzettend fijn als je zoveel jongeren enthousiast hun plekje ziet innemen. Dit zijn hun namen: Estée, Elvina, Ella, Lotte, Louise, Amber, Jay, Hannes en Victor namen ‘hun’ plekje op tafel in. Zo zetten zij hun eerste stappen op hun LEVreis. En zo vormen zij de groep "LEVel 1”.


De LEVreis


De nieuwe naam van ‘De Lange Weg naar het Vormsel’ wordt nu: LEVreis

Het project van ‘De lange Weg’ startte in 1984 in Buizingen. Volgend jaar vieren wij dus al de veertigste editie. Volgens Bijbelse normen is dat al ‘een volle tijd’ en in nieuwe tijden past ook een nieuwe naam. Why not?


Maar achter die naam zit heel veel. En daar is uiteraard over nagedacht. Niet door enkelen maar door heel velen. Het eindresultaat werd op Pinksterdag voorgesteld en op applaus onthaald. Wat is er allemaal te ontdekken in die nieuwe naamgeving?


Hier graag enkele van de belangrijkste elementen.


De Nieuwe naam van het Vormsel wordt: BieLeV.  Bij ‘Bie’ kan je zeker twee betekenissen vinden: het dialect ‘Een bieke’ komt van een bij... een bestuiver eerste klas maar ook van het Engelse ‘be’ Er staan, er zijn. De ondertitel bij deze nieuwe naam wordt: Heb LEV, spring NU!


En dan zijn er natuurlijk ook nog de namen voor onderweg; de namen voor alle groepen van catechese, van de acht tot zeventienjarigen. LEVel: de achtjarigen. Als de jongeren kiezen om ‘Next LEVel’ te gaan stappen ze in, in de LEVreis. Zo start elk jaar op Pinksterdag een nieuw LEVel 1 en zo kan elke groep elk jaar een level hoger: LEVel 1, LEVel 2, LEVel 3, LEVel 4... tot zij na BieLeV als Biekes met LEV uitvliegen de grote wereld tegemoet, als zij ongeveer zeventien jaar zijn. Dat jonge Pinkstergeweld is volgend jaar 40 jaar jong. Zou je daar niet van de grond gaan? Om zo op elke nieuwe Pinstermorgen, jong volwassenen BieLEVers in het grote leven te zien vliegen?

Toekomstdromen


Dromen, denken, vooruitkijken...


Waar willen we de komende jaren met onze parochie voor staan?

Wat willen we behouden?

Waaraan willen we werken?

Wat is onze kracht?


Een jaar lang ging een werkgroep aan de slag met deze vragen.

Vele gesprekken, teksten en boeken lezen, luisteren naar sprekers, jongeren waren hierbij de ingrediënten.


De parochiedag in oktober was een volgende stap.

Het resultaat van het voorbije jaar voorstellen en toetsen aan de gemeenschap en zijn werkgroepen.